Otvorene prijave za EACA Care Awards® 2013

Europsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje EACA otvorilo je prijave za EACA Care Awards u 2013. godini koje traju do 29.3.2012.

eaca care awardsEuropsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje EACA otvorilo je prijave za EACA Care Awards u 2013. godini koje traju do 29.3.2012..

Ove nagrade prepoznaju izvrsnost u promoviranju brige za okoliš, ljude i resurse a dio su EACA-inog angažmana oko promocije korporativne društvene odgovornosti i povezane su s ACT Responsible online galerijom i svjetskom turnejom.

Nagrade pokrivaju širok spektar tema poput javnog zdravstva, okoliša, invaliditeta, javne sigurnosti, ljudskih prava, diskriminacije, zlostavljanja djece, beskućništva, obrazovanja i drugih sličnih problema. Prijavljeni projekti ocjenjuju se u 6 kategorija, a pobjednici će biti proglašeni 5.6.2013.na ceremoniji u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Prijave, i detaljne informacije moguće su na www.careawards.eu