Unaprijedite svoju metodu brifiranja

HURA predstavlja brošuru "Dobar brifing – smjernice za brifiranje" namijenjenu svim oglašivačima koji žele unaprijediti proces brifiranja agencija i ostvariti još bolje rezultate svojih kampanja.

Kvalitetan brief omogućava konstruktivan dijalog, bolje rezultate, ali i optimizira troškove. To nije samo poslovna mogućnost – to je poslovna nužnost. Upravo je zato HURA pripremila brošuru “Dobar brifing – smjernice za brifiranje” dostupnu svima za preuzimanje u elektronskom obliku.

Osim brošure, svi zainteresirani mogu na internetskim stranicama HURA-e besplatno preuzeti i različite predloške za brief kao što su: agencijski, kreativni i medijski brief, brief za odnose s javnošću i brief za digitalnu komunikaciju. Predlošci su dostupni u hrvatskoj i engleskoj verziji.

“U ovoj korisnoj brošuri namijenjenoj svima koji žele koristiti prave mogućnosti suradnje klijent-agencija, inspirirati svoje timove i ostvariti željene rezultate svojih kampanja odgovorili smo na niz važnih pitanja, a samo neka od njih su – kako voditi proces, kako strukturirati misli i potrebe, kako organizirati vrijeme i novac, a istovremeno uključiti kreativnost, znanje, talent i energiju agencije da napravi ono najbolje, odnosno realizira ciljeve brenda i kampanje”, istaknula je, povodom objave brošure, Andrea Štimac, članica Uprave HURA-e i voditeljica radne skupine koja je radila na pripremama smjernica i predložaka.

HURA-ine smjernice su namijenjene svim tržišnim komunikatorima, oglašivačima i agencijama. Cilj je pomoći svim akterima u komunikacijskoj industriji koji surađuju s agencijama za tržišno komuniciranje, a koji žele unaprijediti svoju brifing praksu.

Tržišno komuniciranje iziskuje znatno financijsko ulaganje i ima moć promijeniti poslovanje bilo da se radi o komuniciranju tradicionalnim oglašavanjem, digitalnim komunikacijama ili odnosima s javnošću. Upravo je zato dobar brief nužan korak za sve uspješne kampanje, koliko god opsežne bile.