Smjernice za brifiranje agencije

Jesu li sve odlične komunikacijske kampanje izrađene na temelju odličnih briefova? Ne. No vjerojatnost da ćete dobiti dobar rad, možda i izvrstan, značajno raste ako se taj rad temelji na briefu koji je pomno promišljen.

Tržišna komunikacija – bez obzira o kojem području oglašavanja, digitalne komunikacije, medija, odnosa s javnošću itd. se radi – ne samo da iziskuje znatno financijsko ulaganje, već ima i moć promijeniti poslovanje – na bolje ili gore.

Bolje brifiranje brže će dati bolje rezultate i to uz manje troškove. To nije samo poslovna mogućnost – to je poslovna nužnost. Zato smo pripremili ove smjernice za brifiranje.