Nacional: Komunikacijske agencije članice HURA prvi puta premašile 300 milijuna eura prihoda