Ictbusiness.info: Kreativna direktorica Jelena Fiškuš preuzima vodstvo HURA-e