Dijete.hr: Sastanak o zaštiti djece od oglašavanja nezdrave hrane i pića