24 sata: Najvažniju vještinu današnjice, storytelling, usavršavamo na Danima komunikacija