Buro247.hr: Poruka Dana komunikacija: počnimo stvarati svijet u kojem želimo živjeti