Elle.hr: Nova generacija komunikatora, halucinogeni AI, Web3 u mainstreamu i nikad aktualnije teme