Jatrgovac.com: Za ovogodišnju nagradu Effie bori se 35 agencija i 25 oglašivača