Lider.media: Imago: Među predvodnicima smo četverodnevnoga radnog tjedna