Split-techcity.com: Odveli smo Piniju Poljaković na Dane komunikacija. Evo njenih dojmova!