Telegram.hr: Pričali smo s digitalnim prorokom AOL-a. Ne znamo kako da vam ovo kažemo, ali nismo baš oduševljeni