Rectangle

ABEDECA DIGITALNE PISMENOSTI I ZAPOŠLJIVOSTI

A E Cx C D

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje.

“Digiceda – abeceda digitalne pismenosti i zapošljivosti”  projekt je koji HURA provodi sa svojim partnerima Zakladom Solidarna, Centrom Sirius i Udrugom IKS. Srž projekta čini niz radionica iz područja digitalne pismenosti i mentalnog zdravlja kojima se nastoji odgovoriti na nisku zapošljivost stanovništva Sisačko-moslavačke županije, djecu i mlade zainteresirati i opremiti za inovativne i digitalne poslove budućnosti i time im ponuditi alat da zaustave međugeneracijski prijenos siromaštva u županiji s visokim udjelom siromašnih i socijalno ugroženih skupina. Projekt je tako nastao kao reakcija na prijeke potrebe lokalnih zajednica Sisačko-moslavačke županije, potrebe koje su se nakon potresa 2020. godine samo povećale. Osim podrške učenicima, studentima i nezaposlenima, širi je cilj projekta unaprijediti djelovanje lokalnih OCD-ova koji su najupućeniji u potrebe lokalne zajednice, ali često nemaju pristup mnogim digitalnim alatima – što bi ih učinilo vidljivijima i otvorilo im nove mogućnosti poslovanja i izvore financiranja. U vremenu u kojem krize za sobom povlače nove krize projektom “Digiceda” želi se jačati otpornost pojedinaca, zajednica i lokalnih OCD-ova na krizne situacije – a digitalizacija i obrazovanje sa svim svojim važnim netržišnim učincima te skrb o mentalnom zdravlju tome mogu uvelike doprinijeti.

Saznajte više na http://strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/

O projektu

Naziv projekta: Digiceda – abeceda digitalne pismenosti i zapošljivosti
Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice (UP.04.2.1.11.0354)
Korisnik: Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje – HURA!
Partneri na projektu: SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost, Centar Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, Udruga IKS
Trajanje projekta: od 27. srpnja 2022. do 31. prosinca 2023.
Kontakt: [email protected], +385976759418
Ukupna vrijednost projekta: 480.406,95 HRK

 

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 408.345,91 HRK i iz Državnog proračuna u iznosu od 72.061,04 HRK.