Media-marketing.com: Zdenka Milanović: BalCannes, kao uspešan integrator marketinške industrije regiona, ima kredibilitet da bude inicijator njenog daljeg razvoja