Rplus.video: Doručak na travi: Sindikat žena, Dizajn feminističkih promotivnih materijala od 1980-ih do dana