Šibenski list: Novu šibensku atrakciju obišlo 17 tisuća posjetitelja