11.2.2011.
Andy Owen

Direktni marketing

O predavaču

Owen je jedan od traženijih predavača na svjetskim konferencijama i jedan od najuglednijih osoba u međunarodnoj komunikacijskoj industriji, pogotovo u području direktnog marketinga u kojem je radio preko 28 godina. Predaje na konferencijama, seminarima, radionicama i treninzima diljem svijeta o većini aspekata suvremenog direktnog marketinga i redovito pređe više od 150.000 km svake godine.

Njegove aktivne i uvelike zabavne prezentacije uvijek su dobro prihvaćene od strane sudionika i organizatora. Njegov predavački stil je brz, zabavan i na jedinstven način kombinira obrazovanje sa zabavom.

Andy je autor nekolicine međunarodnih marketinških publikacija uključujući ArabAd, Admap, Marketing Week, Gulf Marketing Review, Direct Response, Direct Marketing Week, Direct Marketing International, Precision Marketing, AdAsia i Adline. Radi u Institutu za direktni marketing i Chartered Institut za marketing.